Pedacode  

Pedacode > Koulutuskalenteri > Java-kielen jatkokurssi: Luokkakirjastot

Java-kielen jatkokurssi: Luokkakirjastot

Esitiedot   Java-kielen jatkokurssi: Olio-ohjelmointi, tai vastaavat tiedot
testaa osaamisesi »
Hinta   620 e
Ilmoittautuminen   kurssi-ilmoittautumislomake
Aika   10.01.2011 - 13.02.2011
24.01.2011 - 27.02.2011
07.02.2011 - 13.03.2011
21.02.2011 - 27.03.2011
07.03.2011 - 10.04.2011
21.03.2011 - 24.04.2011
04.04.2011 - 08.05.2011
18.04.2011 - 22.05.2011
02.05.2011 - 05.06.2011
16.05.2011 - 19.06.2011
30.05.2011 - 03.07.2011
13.06.2011 - 17.07.2011
27.06.2011 - 31.07.2011

Kurssin sisältö

Ohjelmointikielen perussyntaksien hallitsemisen lisäksi olennainen osa ohjelmointia on ohjelmointikielen valmiiden luokkien tuntemus. Valmiita ohjelmointikielen mukana tulevia luokkia hyödyntämällä voi usein helpottaa ohjelmien kehitystä ja nopeuttaa ohjelmistojen valmistumista jopa useilla viikoilla.

Java tarjoaa useita satoja valmiita luokkia, joilla voi helposti ja tehokkaasti hoitaa useita jokapäiväisiä ohjelmoinnissa eteen tulevia tilanteita. Nämä luokat tuntemalla ja niiden käytön hallitsemalla saa usein toteutettua helposti monimutkaisiakin asioita. Koodista tulee yksinkertaista, suoraviivasta ja helposti ylläpidettävää, ja monimutkaiset ohjelmistot valmistuvat nopeasti. Tärkeimpien luokkien tunteminen kuuluukin jokaisen Java-ohjelmoijan perustaitoihin.

Java-kielen jatkokurssi: Luokkakirjastot -kurssilla käydään läpi Javan sovellusohjelmointirajapinnan (Application Programming Interface, API) yleisempiä luokkia ja niiden käyttöä. Kurssilla perehdytään erityisesti tavallisiin, usein ohjelmoinnissa esiintyviin tilanteisiin ja normaalin ohjelmistokehityksen tehostamiseen Java API:n luokkia käyttämällä.

Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä:

  • Tietojen lukeminen ja kirjoittaminen (Input / Output)
  • Kokoelmaluokat (Collections Framework)
  • Graafiset käyttöliittymät
  • Ohjelmistojen monikielisyys (Internationalization)
  • Ohjelmien paketointi

Kurssi sisältää n. 100 sivun laajuisen sähköisessä muodossa olevan oppimateriaalin, kurssin aiheisiin liittyvät ohjelmointitehtävät malliratkaisuineen sekä automaattisesti tarkistettavia monivalintatehtäviä. Kouluttaja ohjaa opiskelijoita teorian opiskelussa ja tehtävien ratkaisemisessa koko kurssin ajan. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Kurssin oppimateriaalin sisällysluettelo »
Esimerkki oppimateriaalin sisällöstä »

Lue lisää Pedacoden kurssien yleisestä toteuttamistavasta.

Kurssin kesto

Kurssi kestää viisi viikkoa. Aikataulu on suunniteltu siten, että kurssin voi suorittaa malliaikataulussa, jos opiskeluun on käytettävissä 2-4 tuntia viikossa. Opiskeluun vaadittava aika voi vaihdella opiskelijan ennakkotietojen- ja taitojen perusteella. Kurssin voi myös suorittaa nopeammassa aikataulussa, jos opiskeluun on käytettävissä enemmän aikaa.

Esitiedot

Esitietoina kurssille vaaditaan Java-kielen jatkokurssi: Olio-ohjelmointi -kurssin suorittaminen tai vastaavien asioiden hyvä hallitseminen. Opiskelijalla tulee olla normaalit tiedot Javan perussyntaksista ja olio-ohjelmoinnista, auttava Java-kielen alkeiden osaaminen ei ole riittävä pohja kurssin asioiden opiskeluun.

Hinta

Kurssin hinta on 620 eur (sis. alv). Hinta sisältää tyytyväisyystakuun.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kurssille ilmoittautumislomakkeella