Pedacode  

Pedacode > Koulutuskalenteri > Sun Certified Programmer for Java2 Platform 1.4

Sun Certified Programmer for Java2 Platform 1.4

Esitiedot   Java-kielen perusteet, Java-kielen jatkokurssi
Hinta   650 e
Ilmoittautuminen   kurssi-ilmoittautumislomake
Aika   Kurssi on jatkuva, kurssin suorittamisen voi aloittaa milloin tahansa.

Kurssin sisältö

Erilaiset sertifioinnit kasvattavat jatkuvasti merkitystään ohjelmistotuotannon yrityksissä. Sertifikaatti antaa varmuuden tiettyjen asioiden hallitsemisesta niin työnantajalle kuin asiakkaillekin. Sertifikaatin hankkimisesta on myös paljon hyötyä sertifioituvalle työntekijälle, koska sertifiointikoetta varten täytyy opiskella syvällisesti tietyn osa-alueen asiat.

Sun Certified Programmer for the Java 2 platform 1.4 (SCJP) on Sun Microsystemsin myöntämä sertifikaatti. Sertifikaatti on todistus siitä, että sertifikaatin suorittanut henkilö hallitsee perusteellisesti ja syvällisesti Java-kielen olennaisimmat asiat. SCJP-sertifikaatti on Java-sertifikaattien perustaso; eräänlainen pohjaosaaminen, jonka päälle ammattitaitoaan voi lähteä kehittämään.

Sun Certified Programmer for the Java 2 platform 1.4 -kurssilla käydään läpi eri asiat, joita sertifikaatin suorittaminen vaatii. Kurssilla ei suoriteta varsinaista sertifiointikoetta, sertifoinneista vastaa Sun Microsystems.

Kurssilla käydään läpi seuraavat sertifiointikokeeseen vaadittavat osakokonaisuudet:

  • Declarations and Access Control
  • Flow contront, assertions, and exception handling
  • Garbage collectionLanguage fundamentals
  • Language fundamentals
  • Operators and assignments
  • Overloading, overriding, runtime type and object orientation
  • Threads
  • Fundamental classes in the java.lang package
  • The collections framework

Kurssin oppimateriaalin sisällysluettelo »
Esimerkki oppimateriaalin sisällöstä »

Kurssin toteutus

Kurssin toteutustapa on jossain määrin erilainen kuin muilla Pedacoden kursseilla, sertifiointikurssilla painottuvat automaattiset monivalintatehtävät, ei niinkään tosielämään perustuvien ohjelmointiongelmien ratkaiseminen kuten muilla kursseilla. Kurssi vaatii myös opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta kuin muut Pedacoden kurssit.

Kurssin toteutusaikataulu poikkeaa muista Pedacoden kursseista siinä, että kurssin suorittamisen voi aloittaa haluamaan ajankohtana. Opiskelijat käyvät läpi sertifiointikokeeseen vaadittavia asioita itse haluamassaan järjestyksessä ja aikataulussa niiltä osin, kun itse kokevat tarpeelliseksi. Maksimiaika, jota opiskeluun voi käyttää, on kaksi kuukautta.

Esitiedot

Esitietoina kurssille vaaditaan Java-kielen jatkokurssin käyminen tai vastaavien asioiden hyvä hallitseminen. Lisäksi suosituksena on 1-2 vuoden työkokemus Java-ohjelmoinnista. Kurssilla ei käydä läpi kaikkia Javan perusasioita, vaan kurssilla keskitytään ainoastaan sertifiointikokeessa vaadittujen asioiden kertaamiseen ja koetta varten harjoitteluun.

Sertifiointikoe on erittäin vaativa, joten jos opiskelijalla ei ole hyviä perustietoja Javasta ennen tälle kurssille osallistumista, on sertifiointiin vaadittavien asioiden opiskelu erittäin haastavaa.

Hinta

Kurssin hinta on 650 eur (sis. alv). Hinta sisältää tyytyväisyystakuun.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kurssille ilmoittautumislomakkeella