Pedacode  

Pedacode > Tuotteet > Ohjatut verkkokurssit

Ohjatut verkkokurssit

Ohjelmointikursseja verkko-opiskeluna

Pedacode järjestää vuosittain suuren määrän kouluttajien ohjaamia verkko-opiskeluna suoritettavia ohjelmointikursseja. Valtaosa opiskelijoistamme on IT-alalla työskenteleviä ohjelmistotuotannon ammattilaisia, mutta kurssimme soveltuvat kenelle tahansa Java-ohjelmoinnista kiinnostuneelle henkilölle.

Ilmoittaudu haluamallesi kurssille >

Opiskelua itselle sopivana aikana

Kurssimme toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä, joten opiskelu on mahdollista miltä paikkakunnalta tahansa ja itselle parhaiten sopivana kellonaikana. Opiskelu onnistuu hyvin myös töiden ohessa.

Ammattitaitoista opiskelun ohjausta

Kurssejamme vetävät kokeneet Java-ohjelmoinnin ammattilaiset. Kouluttajat antavat henkilökohtaista palautetta ja vinkkejä opiskelijoille palautettujen tehtävien vastauksista ohjaten opiskelijoita hyviin ja tehokkaisiin ohjelmointitapoihin.

opiskelija ja kouluttaja

Kokeneen ammattilaisen antama henkilökohtainen palaute on kokemustemme mukaan eräs tehokkaimmista tavoista auttaa uusia opiskelijoita sisäistämään uusia teknologioita.

Teoriaa ja käytäntöä

Kurssimme rakentuvat hyvin pitkälle käytännön harjoitusten varaan. Kursseillamme ei lueta vain teoriaa, vaan ohjelmointia opiskellaan itse kokeilemalla ja tekemällä.

Kurssimme koostuvat erilaisista teoriakokonaisuuksista ja niihin liittyvistä ohjelmointitehtävistä. Ammattitaitoiset kouluttajamme neuvovat ja auttavat tehtävien tekemisessä sekä antavat sanallisen palautteen tehtävien vastauksista. Tehtävistä on aina nähtävillä myös selkeästi kuvatut malliratkaisut.

Kurssien ohjelmointitehtävien tekemistä tukee hyvä teoriamateriaali. Materiaalin laajuus vaihtelee kursseittain, mutta tyypillisen kurssin materiaali on tulostettuna n. 100 sivua pitkä. Materiaali sisältää kurssiin liittyvän teorian sekä paljon esimerkkejä teorian soveltamista.

Kursseja tarjolla myös itseopiskeluna

Kouluttajien ohjaamien kurssien lisäksi kurssimme on mahdollista suorittaa myös edullisena itseopiskeluna.

Suosittelemme lämpimästä kouluttajien ohjaamille kursseille osallistumista - ammattitaitoisen kouluttajan antama palaute on aina erittäin arvokasta. Jos Java-ohjelmointikieli on kuitenkin ennestää hyvin hallussa, on myös itseopiskelu varteenotettava vaihtoehto uusien teknologioiden opiskeluun. Lue lisää...

Ohjattujen kurssien ja itseopiskelukurssien erot:

 
Itseopiskelu
Ohjattu kurssi
Teoria-aineisto
X
X
Ohjelmointitehtävät malliratkaisuineen
X
X
Automaattisesti tarkastettavat monivalintatehtävät
X
X
Kouluttajan neuvot vaikeissa teoria-kokonaisuuksissa
X
Kouluttajan tuki tehtävien tekemisessä
X
Kouluttajan apu erilaisten ohjelmointivirheiden yms. ongelmien selvittelysä
X
Kouluttajan antama henkilökohtainen sanallinen palaute ohjelmointitehtävien vastauksista
X
Henkilökohtaiset suositukset kouluttajalta oman ohjelmointitekniikan parantamiseksi
X
Henkilökohtaiset neuvot kouluttajalta lisätiedoista ja suositukset sopivista jatko-opinnoista
X
Kurssitodistus
X
X