Pedacode  

Pedacode > Yritys > Koulutusratkaisu

Koulutusratkaisu

Verkkokoulutus on viime vuosina yleistynyt nopeasti. Suuri osa luoduista verkkokoulutusratkaisuista ei kuitenkaan ole toiminut odotetusti. Pedacoden
uusi ratkaisu pohjautuu nykyaikaiseen oppimisnäkemykseen ja viimeisimpiin verkkopedagogisiin tutkimuksiin. Seurauksena on tehokas ja opiskelijaa motivoiva koulutusratkaisu.

Aloita opiskelu valitsemalla haluamasi kurssi koulutuskalenterista >

Verkko-oppimisen ensimmäinen sukupolvi

Joitakin vuosia sitten kehitetyissä ensimmäisissä verkko-opiskeluratkaisuissa ajateltiin, että siirtämällä koulutus verkkoon opettajia ei juurikaan tarvita, vaan pääosan koulutuksesta hoitaa tietokone. Suurin osa tähän ajatukseen perustuvista koulutusratkaisuista epäonnistui. Opiskelijat eivät useinkaan jaksaneet käydä laajoja kursseja läpi, vaan mieluummin keskeyttivät opinnot.

Miksi ensimmäisen sukupolven ratkaisut epäonnistuivat?

Monissa epäonnistuneissa verkko-oppimisratkaisuissa oletettiin, että opiskelijat saadaan oppimaan laittamalla materiaalia ja automaattisia tehtäviä verkkoon. Jos kyse on jostain yksinkertaisesta asiasta, tämä saattaa toimia. Jos kyse on kuitenkin monimutkaisemmista oppikokonaisuuksista, eivät automaattiset järjestelmät voi ikinä korvata ihmisopettajaa. Kouluttajan ja toisten opiskelijoiden merkitys opiskelijan opiskelumotivaatioon on tutkimusten mukaan ensiarvoisen tärkeä.

Pedacoden uusi parempi verkko-oppimisratkaisu

Pedacoden näkemyksen mukaan verkko-opiskelun tavoitteena ei ole luoda ihmisopettajaa korvaavia ratkaisuja. Tavoitteena täytyy sen sijaan olla opiskelijan oppimisprosesseja tukevan koulutusratkaisun luominen. Koulutusratkaisumme perustuu konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, jonka mukaan oppimisen lähtökohtana ovat aina opiskelija ja opiskelijan yksilöllinen uuden tiedon konstruktointi. Uuden tiedon konstruktoinnissa (oppimisessa) otetaan huomioon opiskelijan aikaisemmat tiedot ja taidot, sekä painotetaan monipuolista kouluttajan antamaa henkilökohtaista palautetta ja yhteisöllistä tiedon rakentamista.

Käytännössä kurssimme perustuvat suurelta osin tekemällä oppimiseen, eivät teorian lukemiseen. Kursseillamme opiskellaan ohjelmointia ratkomalla tosielämään perustuvia ohjelmointiongelmia. Ongelmien ratkaisemisen tukena on luonnollisesti hyvä teoriapaketti, mutta myös kouluttaja ja muut opiskelijat ovat olennainen osa oppimista. Jokainen opiskelija saa aina henkilökohtaista palautetta kouluttajalta, lisäksi erilaisia ratkaisuja arvioidaan opiskelijoiden keskuudessa. Lopputuloksena on opiskelijalähtöinen lähestymistapa, jossa yhdistyvät viimeisimmät verkkopedagogiset teoriat ja moderni oppimiskäsitys.

Koulutusratkaisumme avulla opiskelijoiden aktiivisuus kasvaa ja opiskelu on mielekästä ja motivoivaa. Lisäksi opitut asiat siirtyvät helposti todelliseen työhön, koska opiskeluprosessi ja työntekoprosessi ovat samankaltaisia. Työnteko ei ole teorian lukemista ja automaattisiin monivalintatehtäviin vastaamista, sen vuoksi opiskelunkaan ei pitäisi olla sitä.