Pedacode  

Pedacode > Tuotteet > Itseopiskelu

Itseopiskelu

Kouluttajan ohjaama kurssi on usein paras tapa opiskella ohjelmointia. Suosittelemme ohjattuja kursseja ensisijaisena vaihtoehtona kaikille, joille Java-ohjelmointi on vielä suhteellisen uusi asia.

Mikäli ohjelmointikokemusta on enemmän, on itseopiskelu varteenotettava vaihtoehto. Itseopiskelussa kouluttaja ei ole neuvomassa ja tukemassa opiskelua, mutta toisaalta myös oikeassa työelämässä täytyy usein selvitellä asioita yksin.

Ilmoittaudu haluamallesi kurssille >

Edullinen hinta

Hinta: 150 e (kaikki kurssit)

Kaikki kurssimme ovat suoritettavissa itseopiskeluna normaalia ohjattua kurssia edullisemmalla hinnalla. Itseopiskeluna suoritettaessa kurssin hinta on 150 euroa, eli noin neljäsosa ohjatun kurssin hinnasta.

Aikataulu vapaa

Itseopiskelukurssien suorittamisen voi aloittaa koska tahansa ilmoittautumalla kurssille. Avaamme kurssiympäristön ilmoittautuneelle opiskelijalle noin päivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Kurssin suorittamiseen käytettävissä oleva aika riippuu kurssista - yleensä aikaa on 4-8 viikkoa. Olemme kuitenkin joustavia aikataulujen suhteen - pyrimme siihen, että kaikki opiskelijamme ehtivät aina suorittaa kurssit loppuun.

Kokeneille ohjelmoijille

Uusien asioiden opiskelussa tulee usein vastaan erilaisia kysymyksiä ja epäselviä asioita. Kurssimateriaalimme vastaavat moniin kysymyksiin ja niissä käydään kattavasti läpi kurssien aihepiirin asiat. Kuitenkaan kaikkiin vastaan tuleviin ongelmiin ei välttämättä materiaalista löydy vastausta - tällöin opiskelijan on itse osattava etsiä lisätietoja asiasta. Mikäli ongelmien selvittely yksin arveluttaa, suosittelemme osallistumaan ohjatuille kursseille.

Toisaalta monet kokeneet ohjelmoijat ovat tottuneet selvittelemään ongelmia ja etsimään tietoa itsenäisesti. Tällaisessa tapauksessa kouluttajan neuvot ja tuki eivät ole välttämätöntä - yleensä selvittelemällä ja etsimällä ongelmiin löytyy ennen pitkää ratkaisu. Itseopiskelu on hyvä vaihtoehto henkilöille, jotka ovat tottuneet selvittelemään asioita yksin.

Kurssitodistus

Kurssimme rakentuvat erilaisten ohjelmointitehtävien ratkaisemisesta. Todistuksen kurssien suorituksesta saa tehtävien ratkaisemisen jälkeen.

Itseopiskelukursseillamme kouluttajat arvostelevat opiskelijoiden vastaukset hyväksytty/korjattava -asteikolla. Todistuksen kurssista saa, kun kouluttaja on hyväksynyt kaikkien tehtävien suorituksen. Kouluttajat eivät anna itseopiskelukursseilla tehtävistä vastaavaa sanallista palautetta tehtävistä, kuin ohjatuilla kursseilla.

Itseopiskelu vai ohjattu kurssi?

Ohjattujen kurssien ja itseopiskelukurssien erot:

 
Itseopiskelu
Ohjattu kurssi
Teoria-aineisto
X
X
Ohjelmointitehtävät malliratkaisuineen
X
X
Automaattisesti tarkastettavat monivalintatehtävät
X
X
Kouluttajan neuvot vaikeissa teoria-kokonaisuuksissa
X
Kouluttajan tuki tehtävien tekemisessä
X
Kouluttajan apu erilaisten ohjelmointivirheiden yms. ongelmien selvittelysä
X
Kouluttajan antama henkilökohtainen sanallinen palaute ohjelmointitehtävien vastauksista
X
Henkilökohtaiset suositukset kouluttajalta oman ohjelmointitekniikan parantamiseksi
X
Henkilökohtaiset neuvot kouluttajalta lisätiedoista ja suositukset sopivista jatko-opinnoista
X
Kurssitodistus
X
X