Java-ohjelmoinnin pikaoppaat

 
 
 

Pikaoppaan sisältö

Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan uusi yksinkertainen web-sovellus ja testataan sen toiminta. Opas kattaa kaiken aiheeseen tarvittavan sisällön; kehitysvälineiden asentamisen, koodin kirjoittamisen, sovelluksen paketoinnin, sovelluksen asentamisen sovelluspalvelimelle ja viimeisenä sovelluksen testaamisen.


Voit ladata pikaoppaan myös pdf-muodossa:

Web-sovelluksen luominen (pdf)


Käyttöoikeus

Materiaalin kaikki oikeudet omistaa Pedacode Ky. Pedacode Ky antaa materiaalin käyttöön seuraavat oikeudet:

 • oikeus tallentaa materiaali digitaalisessa muodossa henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tietokoneen muistiin, tietolevykkeelle tai muulle digitaaliselle alustalle.

 • oikeus valmistaa materiaalista paperikopioita henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön.

 • oikeus kopioida ja levittää materiaalia muuttumattomana ja täydellisenä joko digitaalisessa- tai paperimuodossa vapaasti haluamilleen tahoille.


Materiaalin yksittäisiä osia ei saa kopioida eikä materiaalista tai sen osista saa valmistaa uusia muokattuja versioita. Materiaalia ei myöskään saa levittää maksua vastaan.


Lyhyesti: Materiaalia saa käyttää ja levittää vapaasti, mutta materiaalia ei saa alkaa myymään, eikä materiaalin osia saa kopioida osaksi muuta materiaalia.


Kehitysympäristön pystyttäminen

Ympäristön pystyttämisen vaiheet

Tietokantaa hyödyntävän sovelluksen luominen aloitetaan vaadittavien ohjelmistojen asentamisella, jotta omalle työasemalle saadaan ympäristö, jossa sovelluksen luominen on mahdollista. Kehitysympäristön pystyttäminen tehdään kahdessa vaiheessa:

 1. Lataa ja asenna Java Development Kit (JDK)
 2. Lataa ja asenna Netbeans 5.5 IDE. 

Vaihe 1: Lataa ja asenna Java Development Kit

Lataa Java Development Kit

Java Development Kit (JDK) on ohjelmistopaketti, joka sisältää Java-ohjelmoinnissa välttämättömät sovellukset. Lataa aluksi uusin JDK-paketti Sunin sivulta osoitteesta http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. Sivulla on useita vaihtoehtoja, valitse näistä JDK 6 ja paina Download-painiketta:


Painettuasi Donwload-painiketta saat luettavaksi lisenssiehdot; hyväksymällä ehdot pääse sivulle, josta voit valita ladattavan paketin sen mukana, mitä käyttöjärjestelmää käytät. Tämän ohjeen esimerkeissä käytetään Windows XP SP2 –käyttöjärjestelmää.

Kun lataus on valmis, sinulla pitäisi olla omalla työasemallasi asennustiedosto jdk-6-windows-i586-iftw.exe.

Asenna Java Development Kit

Käynnistä JDK:n asennus avaamalla edellä ladattu tiedosto jdk-6-windows-i586-iftw.exe. Asennus etenee seuraavalla tavalla:

 1. Hyväksy aluksi lisenssiehdot painamalla Accept-painiketta
 2. Seuraavaksi sinulle aukeaa ikkuna, josta voi valita asennettavat sovellukset. JDK:n voi asentaa oletusarvoilla, joten paina Next-painiketta:

  3.Asennus käynnistyy ja kestää tämän jälkeen hetken aikaa. Kun asennus on valmis, paina Finish-painiketta:


Huom! JDK:sta tulee tasaisesti uusia versioita. Tässä ohjeessa on käytetty esimerkkinä versioita JDK 1.6.0. Kun luet ohjetta, niin Sun on jo mahdollisesti julkaissut uudemman version, esimerkiksi JDK 1.6.0.2 tai 1.6.1. Ohje toimii hyvin myös uudempien versioiden kanssa.

Vaihe 2: Lataa ja asenna Netbeans 5.5 IDE

Lataa Netbeans

Java-ohjelmia on mahdollista kirjoittaa periaatteessa yksinkertaisella tekstieditorilla, Windowsissa vaikkapa Notepadilla. Usein ohjelmointia helpottaa kuitenkin selvästi jonkin valmiin editorin käyttö. Tässä esimerkissä käytetään Netbeans-sovelluskehitystyökalua. Netbeans sisältää varsinaisen koodieditorin, erilaiset sovellusten paketointiin liittyvä toiminnot sekä sovelluspalvelimen, jolla valmista tietokanta-sovellusta voidaan testata.

 

Lataa Netbeans www-sivulta: http://java.sun.com/javaee/downloads. Sivulla on useita valintoja, valitse näistä ”Java EE 5 SDK” –kohdasta ”Download with tools” –painike.

 

Tämän jälkeen saat hyväksyttäväksi Sunin lisenssiehdot, kun olet hyväksynyt ehdot, pääset varsinaiselle lataussivulle. Valitse tältä sivulta asennuspaketti sen mukaan, mitä käyttöjärjestelmää käytät. Jos esimerkiksi käytät Windowsia, valitse java-tools-bundle-windows.exe.


Asenna Netbeans

Käynnistä Netbeans:n asennus käynnistämällä lataamasi tiedosto java-tools-bundle-windows.exe. Asennusohjelma valmistelee asennusta jonkin aikaa, jolloin ruudulla näkyy seuraava ikkuna:


Varsinainen asennus käynnistyy pienen odottelun jälkeen, kun ruudulle tulee näkyviin asennusohjelman ikkuna:


Paina Next >, jolloin asennusohjelmaan aukeaa lisenssiehtojen hyväksyminen. Hyväksy lisenssiehdot, ja paina jälleen Next >. Tämän jälkeen asennusohjelma pyytää valitsemaan JDK-paketin, jota Netbeans käyttää. Valitse aiemmin asentamasi JDK 1.6.0 (tai uudempi):Paina jälleen Next >, jolloin asennusohjelma kysyy hakemiston, johon Netbeans asennetaan. Hakemiston voi antaa olla oletusarvona, jatka painamalla vain Next >.


Tämän jälkeen asennusohjelma kysyy, mitä kaikkia osia asennetaan. Asennusohjelman ehdottamiin komponentteihin ei tarvitse tehdä muutoksia, jatka painamalla Next >.


Seuraavaksi asennusohjelma kysyy, mitä sovelluspalvelinta käytetään. Tämänkin asetuksen voi antaa olla oletusarvona, jatka painamalla Next >.


Seuraavaksi asennusohjelma kysyy asennushakemistoa Java EE 5 SDK:lle, myös tämän asetuksen voi jättää oletusarvoksi. Jatka painamalla Next >.Asennusohjelma kysyy tämän jälkeen oletusarvoa asennuksen käyttäjätunnukselle ja salasanalle. Voit jättää asetuksen oletusarvoksi, jatka painamalla Next >.


Seuraavaksi vuorossa on sovelluspalvelimen käyttämien porttien asetus, hyväksy oletusarvot painamalla Next >.


Lopuksi asennusohjelma näyttää ikkunan, josta varsinainen asennus aloitetaan edellä annetuin asetuksin. Aloita asennus painamalla Install.Kun asennus on valmis, tulee näkyviin asiasta kertoa ikkuna. Sulje asennusohjelma painamalla Finish. Netbeans käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti.


 

Web-sovelluksen luominen

Yksinkertainen web-sovellus

Seuraavassa esitetään, miten Netbeans IDE 5.5 –työkalulla luodaan yksinkertainen web-sovellus, miten sovellus asennetaan sovelluspalvelimelle ja miten sovelluksen toiminta testataan.


Esimerkissä luodaan yksinkertainen web-sovellus, joka tulostaa ruudulle kuluvan päivämäärän.

Web-sovelluksen luomisen vaiheet

Uusi web-sovellus luodaan Netbeans-työkalulla kolmessa vaiheessa

 1. Luo uusi projekti Netbeansiin

 2. Kirjoita toteutus index.jsp -sivulle

 3. Kirjoita luokan koodi ja suorita ohjelma

Vaihe 1: Luo uusi projekti Netbeansiin

Aloita uuden projektin luominen valitsemalla Netbeansissa File -> New Project...Valitse projektin tyypiksi Web / Web Application:


Paina Next >, jonka jälkeen Netbeans kysyy projektin nimeä. Anna nimeksi Esimerkki Web-sovellus. Muut asetukset voi jättää oletusarvoiksi:


Paina jälkeen Finish, jonka jälkeen uusi projekti tulee näkyviin Netbeans:n vasemman laidan näkymään:Vaihe 2: Kirjoita toteutus index.jsp-sivulle

Netbeans luo automaattisesti pohjan index.jsp-sivulle, joka muodostaa web-sovelluksen käyttäjälle näkyvän HTML-sivun. Kirjoitetaan sivulle koodi, joka näyttää muodostaa yksinkertaisen www-selaimessa näytettävän HTML-sivun:


Sivu sisältää seuraavan lähdekoodin:


<%@page contentType="text/html"%>

<%@page pageEncoding="UTF-8"%>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">


<html>

    <head>

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

        <title>Esimerkkisovellus</title>

    </head>

    <body>

       

    <%

    // Muodostetaan käyttäjälle näytettävä päiväärä,

    // käytetään suomalaista päivämääräformaattia

    java.text.SimpleDateFormat formatter = new java.text.SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");

    String pvm = formatter.format(new java.util.Date());

    %>


    <h1>Tänään on <%= pvm %></h1>

   

    </body>

</html>


Kun koodi on valmis, tallennetaan index.jsp-tiedosto painamalla Ctrl-s.

Vaihe 3: Asennetaan ohjelma sovelluspalvelimelle ja testataan ohjelma

Kun sovellus on luotu, käännetään ja paketoidaan sovellus valitsemalla hiiren oikealla painikkeella projektin kohdalta aukeavasta valikosta Clean and Build Project:Asennetaan tämän jälkeen ohjelma sovelluspalvelimella samasta hiiren oikealla painikkeella aukeavasta valikosta komennolla Deploy Project:


Testataan lopuksi sovelluksen toiminta valitsemalla edelleen samasta valikosta Run Project:Netbeans avaa automaattisesti web-selaimeen uuden ikkunan, jossa näkyy luodun index.jsp-sivun tuottama www-sivu:Web sovellus on nyt valmis!Lisää aiheesta

Java-ohjelmointia käydään läpi perusteista lähtien Pedacoden verkkokursseilla. Kursseilla käydään läpi sekä teoriaa että hyväksi havaittuja käytäntöjä, mutta erityisesti kurssit perustuvat itse tekemiseen ja oikeaan ohjelmointiin.


Web-ohjelmointia käsitellään Pedacoden ”J2EE Web-ohjelmointi” –kurssilla. Kurssilla käydään läpi perusteista lähtien J2EE-arkkitehtuuri sekä tärkeimmät web-sovellusten luomiseen liittyvät teknologiat ja käytännöt. Lisätietoja kurssista...

 

Pedacode tarjoaa myös suuren joukon muita Java-ohjelmointiin liittyviä kursseja. Kurssivalikoimaamme kuuluu mm. J2EE-ohjelmointiin, XML-kieleen ja Web Services –ohjelmointiin liittyviä kursseja. Kurssitarjontamme kokonaisuudessaan löytyy koulutuskalenterista.

                       


Tervetuloa opiskelemaan!Oliko opas mielestäsi hyödyllinen?

Jos tämä opas oli mielestäsi hyödyllinen, voit vapaasti kopioida ja levittää opasta tutuillesi tai laittaa sen jakoon yrityksesi tai muun työorganisaatiosi sisällä. Opas on kuitenkin aina jaeltava täydellisenä ja muuttumattomana kokonaisuutena. Oppaasta ei saa poistaa sivuja, eikä oppaan sisältöä saa muuttaa.

Otamme myös mielellämme vastaan palautetta oppaasta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa  asiakaspalvelu@pedacode.net


Tekijän yhteystiedot

Pedacode Ky
(Y-tunnus: 1891298-0)

WWW-sivut:     http://www.pedacode.net

E-Mail:     asiakaspalvelu@pedacode.net

Postiosoite:     Pedacode Ky
                        PL 12
                        00321 HELSINKI

 

Web-sovelluksen luominen

Pikaopas on tarkoitettu henkilöille, joilla on perustiedot tietotekniikasta ja ohjelmoinnista. Pikaoppaan tarkoituksena ei ole käydä yksityiskohtaisesti läpi aihepiirin taustoja tai teoriaa.


Huomattavasti tarkemmin aihepiirin asioita käsitellään Pedacoden verkkokursseilla. Lisätietoja verkkokursseista löytyy osoitteesta www.pedacode.net.