Java-ohjelmoinnin pikaoppaat

 
 
 

Pikaoppaan sisältö

Pikaoppaassa kuvataan, miten Netbeans-työkalulla luodaan valmista olemassa olevaa Web Service –palvelua käyttävä asiakasohjelma. Opas kattaa kaiken aiheeseen tarvittavan sisällön; kehitysvälineiden asentamisen, koodin kirjoittamisen, sovelluksen paketoinnin, sovelluksen asentamisen sovelluspalvelimelle ja viimeisenä sovelluksen testaamisen.


Voit ladata pikaoppaan myös pdf-muodossa:

Web-service asiakasohjelma (pdf)


Käyttöoikeus

Materiaalin kaikki oikeudet omistaa Pedacode Ky. Pedacode Ky antaa materiaalin käyttöön seuraavat oikeudet:

  • oikeus tallentaa materiaali digitaalisessa muodossa henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tietokoneen muistiin, tietolevykkeelle tai muulle digitaaliselle alustalle.

  • oikeus valmistaa materiaalista paperikopioita henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön.

  • oikeus kopioida ja levittää materiaalia muuttumattomana ja täydellisenä joko digitaalisessa- tai paperimuodossa vapaasti haluamilleen tahoille.


Materiaalin yksittäisiä osia ei saa kopioida eikä materiaalista tai sen osista saa valmistaa uusia muokattuja versioita. Materiaalia ei myöskään saa levittää maksua vastaan.


Lyhyesti: Materiaalia saa käyttää ja levittää vapaasti, mutta materiaalia ei saa alkaa myymään, eikä materiaalin osia saa kopioida osaksi muuta materiaalia.


Kehitysympäristön pystyttäminen

Ympäristön pystyttämisen vaiheet

Tietokantaa hyödyntävän sovelluksen luominen aloitetaan vaadittavien ohjelmistojen asentamisella, jotta omalle työasemalle saadaan ympäristö, jossa sovelluksen luominen on mahdollista. Kehitysympäristön pystyttäminen tehdään kahdessa vaiheessa:

  1. Lataa ja asenna Java Development Kit (JDK)
  2. Lataa ja asenna Netbeans 5.5 IDE. 

Vaihe 1: Lataa ja asenna Java Development Kit

Lataa Java Development Kit

Java Development Kit (JDK) on ohjelmistopaketti, joka sisältää Java-ohjelmoinnissa välttämättömät sovellukset. Lataa aluksi uusin JDK-paketti Sunin sivulta osoitteesta http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. Sivulla on useita vaihtoehtoja, valitse näistä JDK 6 ja paina Download-painiketta:


Painettuasi Donwload-painiketta saat luettavaksi lisenssiehdot; hyväksymällä ehdot pääse sivulle, josta voit valita ladattavan paketin sen mukana, mitä käyttöjärjestelmää käytät. Tämän ohjeen esimerkeissä käytetään Windows XP SP2 –käyttöjärjestelmää.

Kun lataus on valmis, sinulla pitäisi olla omalla työasemallasi asennustiedosto jdk-6-windows-i586-iftw.exe.

Asenna Java Development Kit

Käynnistä JDK:n asennus avaamalla edellä ladattu tiedosto jdk-6-windows-i586-iftw.exe. Asennus etenee seuraavalla tavalla:

  1. Hyväksy aluksi lisenssiehdot painamalla Accept-painiketta
  2. Seuraavaksi sinulle aukeaa ikkuna, josta voi valita asennettavat sovellukset. JDK:n voi asentaa oletusarvoilla, joten paina Next-painiketta:

    3.Asennus käynnistyy ja kestää tämän jälkeen hetken aikaa. Kun asennus on valmis, paina Finish-painiketta:


Huom! JDK:sta tulee tasaisesti uusia versioita. Tässä ohjeessa on käytetty esimerkkinä versioita JDK 1.6.0. Kun luet ohjetta, niin Sun on jo mahdollisesti julkaissut uudemman version, esimerkiksi JDK 1.6.0.2 tai 1.6.1. Ohje toimii hyvin myös uudempien versioiden kanssa.

Vaihe 2: Lataa ja asenna Netbeans 5.5 IDE

Lataa Netbeans

Java-ohjelmia on mahdollista kirjoittaa periaatteessa yksinkertaisella tekstieditorilla, Windowsissa vaikkapa Notepadilla. Usein ohjelmointia helpottaa kuitenkin selvästi jonkin valmiin editorin käyttö. Tässä esimerkissä käytetään Netbeans-sovelluskehitystyökalua. Netbeans sisältää varsinaisen koodieditorin, erilaiset sovellusten paketointiin liittyvä toiminnot sekä sovelluspalvelimen, jolla valmista tietokanta-sovellusta voidaan testata.

 

Lataa Netbeans www-sivulta: http://java.sun.com/javaee/downloads. Sivulla on useita valintoja, valitse näistä ”Java EE 5 SDK” –kohdasta ”Download with tools” –painike.

 

Tämän jälkeen saat hyväksyttäväksi Sunin lisenssiehdot, kun olet hyväksynyt ehdot, pääset varsinaiselle lataussivulle. Valitse tältä sivulta asennuspaketti sen mukaan, mitä käyttöjärjestelmää käytät. Jos esimerkiksi käytät Windowsia, valitse java-tools-bundle-windows.exe.


Asenna Netbeans

Käynnistä Netbeans:n asennus käynnistämällä lataamasi tiedosto java-tools-bundle-windows.exe. Asennusohjelma valmistelee asennusta jonkin aikaa, jolloin ruudulla näkyy seuraava ikkuna:


Varsinainen asennus käynnistyy pienen odottelun jälkeen, kun ruudulle tulee näkyviin asennusohjelman ikkuna:


Paina Next >, jolloin asennusohjelmaan aukeaa lisenssiehtojen hyväksyminen. Hyväksy lisenssiehdot, ja paina jälleen Next >. Tämän jälkeen asennusohjelma pyytää valitsemaan JDK-paketin, jota Netbeans käyttää. Valitse aiemmin asentamasi JDK 1.6.0 (tai uudempi):Paina jälleen Next >, jolloin asennusohjelma kysyy hakemiston, johon Netbeans asennetaan. Hakemiston voi antaa olla oletusarvona, jatka painamalla vain Next >.


Tämän jälkeen asennusohjelma kysyy, mitä kaikkia osia asennetaan. Asennusohjelman ehdottamiin komponentteihin ei tarvitse tehdä muutoksia, jatka painamalla Next >.


Seuraavaksi asennusohjelma kysyy, mitä sovelluspalvelinta käytetään. Tämänkin asetuksen voi antaa olla oletusarvona, jatka painamalla Next >.


Seuraavaksi asennusohjelma kysyy asennushakemistoa Java EE 5 SDK:lle, myös tämän asetuksen voi jättää oletusarvoksi. Jatka painamalla Next >.Asennusohjelma kysyy tämän jälkeen oletusarvoa asennuksen käyttäjätunnukselle ja salasanalle. Voit jättää asetuksen oletusarvoksi, jatka painamalla Next >.


Seuraavaksi vuorossa on sovelluspalvelimen käyttämien porttien asetus, hyväksy oletusarvot painamalla Next >.


Lopuksi asennusohjelma näyttää ikkunan, josta varsinainen asennus aloitetaan edellä annetuin asetuksin. Aloita asennus painamalla Install.Kun asennus on valmis, tulee näkyviin asiasta kertoa ikkuna. Sulje asennusohjelma painamalla Finish. Netbeans käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti.


 

Asiakasohjelman luominen

CountryInfoService

Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten NetBeans-työkalun eri toiminnoilla luodaan asiakasohjelma, joka käyttää CountryInfoService-palvelua. Kyseinen palvelu sisältää eri operaatioita, joilla saa tietoja eri maista: maan nimen, valuutan, pääkaupungin, kielet jne.


CountryInfoService-palvelun wsdl-kuvaus.

Vaihe 1: Yhteysluokkien generointi

Aloitetaan uuden asiakasohjelman luominen vaadittavien yhteysluokkien generoinnilla. Valitaan Netbeansissa File -> New File... ja tiedostotyypiksi Web Services / Web Service Client:Painetaan Next >, ja kirjoitetaan ikkunaan WSDL-kuvauksen sijainti sekä generoitavien luokkien paketin nimi:


Painetaan lopuksi Finish.

Vaihe 2: Uuden asiakasohjelmaluokan luominen

Aloitetaan uuden asiakasohjelman luominen luomalla yksinkertainen Java-luokka. Uusi luokka luodaan Netbeansissa valinnalla File -> New File…, valitaan tiedoston tyypiksi Java Main Class:


Painetaan Next >, ja annetaan luokan nimeksi CountryInfoAsiakas ja paketiksi com.pedacode.esimerkit.webservices:


Painetaan lopuksi Finish, jolloin Netbeans luo tyhjän pohjan luokalle:


Vaihe 3: Web Service –palvelun kutsuminen

Luodaan seuraavaksi asiakasluokan main()-metodiin toiminnallisuus, joka kutsuu CountryInfoService –palvelua. Viedään kursori main()-metodin sisälle ja painetaan hiiren oikeaa painiketta, jolloin aukeaa uusi valikko. Valitaan tästä valikosta Web Service Client Resources / Call Web Service Operation:


Valitaan seuraavaksi aukeavasta ikkunasta CountryInfoServiceSoap-portti ja portista FullCountryInfo-operaatio:Painetaan lopuksi OK, jonka jälkeen Netbeans generoi pohjan palvelun kutsumiseen tarvittavasta koodista:


Täydennetään koodiin lopuksi puuttuvat osuudet: annetaan sCountryISOCode-parametrin arvoksi “FIN” (haetaan testisovelluksessa Suomen tiedot), täydennetään vastauksen tulostamiseen liittyvä ohjelmakoodi ja lopuksi poikkeuskäsittely catch-lohkoon:Palvelun kutsumiseen vaadittava ohjelmakoodi on nyt valmis.

Vaihe 4: Asiakasohjelman testaaminen

Testataan esimerkkisovelluksen toiminta ajamalla ohjelma. Valitaan Netbeansissa Run -> Run File -> Run “CountryAsiakasInfo.java”:


Kun ohjelma on ajettu, tulee ohjelman tulostama teksti näkyviin Netbeans:n alalaitaan. Kuten testauksesta käy ilmi, Suomen pääkaupunki on Helsinki, valuutta EUR ja suuntanumero Suomeen soitettaessa on 358:Asiakasohjelma on nyt valmis!

 Lisää aiheesta

Java-ohjelmointia käydään läpi perusteista lähtien Pedacoden verkkokursseilla. Kursseilla käydään läpi sekä teoriaa että hyväksi havaittuja käytäntöjä, mutta erityisesti kurssit perustuvat itse tekemiseen ja oikeaan ohjelmointiin.


SOA-arkkitehtuuria ja Web Services -ohjelmointia käsitellään Pedacoden ”Web Services –ohjelmoinnin perusteet” –kurssilla. Kurssilla käydään läpi perusteista lähtien SOA-arkkitehtuurin periaatteet sekä käytännön teknologiat Web Services –palveluiden toteutukseen liittyen. Lue lisää...

 

Pedacode tarjoaa myös suuren joukon muita Java-ohjelmointiin liittyviä kursseja. Kurssivalikoimaamme kuuluu mm. J2EE-ohjelmointiin, XML-kieleen ja Web Services –ohjelmointiin liittyviä kursseja. Kurssitarjontamme kokonaisuudessaan löytyy koulutuskalenterista.

                       


Tervetuloa opiskelemaan!Oliko opas mielestäsi hyödyllinen?

Jos tämä opas oli mielestäsi hyödyllinen, voit vapaasti kopioida ja levittää opasta tutuillesi tai laittaa sen jakoon yrityksesi tai muun työorganisaatiosi sisällä. Opas on kuitenkin aina jaeltava täydellisenä ja muuttumattomana kokonaisuutena. Oppaasta ei saa poistaa sivuja, eikä oppaan sisältöä saa muuttaa.

Otamme myös mielellämme vastaan palautetta oppaasta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa  asiakaspalvelu@pedacode.net


Tekijän yhteystiedot

Pedacode Ky
(Y-tunnus: 1891298-0)

WWW-sivut:     http://www.pedacode.net

E-Mail:     asiakaspalvelu@pedacode.net

Postiosoite:     Pedacode Ky
                        PL 12
                        00321 HELSINKI

 

Web-service asiakasohjelma

Pikaopas on tarkoitettu henkilöille, joilla on perustiedot tietotekniikasta ja ohjelmoinnista. Pikaoppaan tarkoituksena ei ole käydä yksityiskohtaisesti läpi aihepiirin taustoja tai teoriaa.


Huomattavasti tarkemmin aihepiirin asioita käsitellään Pedacoden verkkokursseilla. Lisätietoja verkkokursseista löytyy osoitteesta www.pedacode.net.