Pedacode  

Pedacode > Koulutuskalenteri > Projektinhallinta ohjelmistoprojekteissa

Projektinhallinta ohjelmistoprojekteissa

Esitiedot   Työkokemusta ohjelmistoprojekteissa toimimisesta
Hinta   590 e
Ilmoittautuminen   kurssi-ilmoittautumislomake
Aika   31.08.2015 - 27.09.2015
14.09.2015 - 11.10.2015
28.09.2015 - 25.10.2015
12.10.2015 - 08.11.2015
26.10.2015 - 22.11.2015
09.11.2015 - 06.12.2015
23.11.2015 - 20.12.2015
07.12.2015 - 03.01.2016
21.12.2015 - 17.01.2016
04.01.2016 - 31.01.2016
18.01.2016 - 14.02.2016
01.02.2016 - 28.02.2016
15.02.2016 - 13.03.2016
29.02.2016 - 27.03.2016
14.03.2016 - 10.04.2016
28.03.2016 - 24.04.2016
11.04.2016 - 08.05.2016
25.04.2016 - 22.05.2016
09.05.2016 - 05.06.2016
23.05.2016 - 19.06.2016
06.06.2016 - 03.07.2016
20.06.2016 - 17.07.2016

Kurssin sisältö

Projektin johtaminen on eräs keskeisimmistä onnistumisen edellytyksistä ohjelmistoprojekteissa. Jotta projekti onnistuisi, on projektin tavoitteet määriteltävä selkeästi, projektiin on tehtävä hyvä suunnitelma ja projekti on vietävä läpi suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Ohjelmistoprojektin projektinhallinta on suunniteltu projektipäälliköille, jotka haluavat oppia hyvän ja systemaattisen tavan viedä projektit läpi sopivassa aikataulussa, budjetissa ja laajuudessa. Kurssi soveltuu hyvin aloitteleville projektipäälliköille projektinhallinnan perusasioiden opiskeluun, mutta hyvin myös kokeneemmille henkilöille systemaattisen projektinhallintatavan kertaamiseen ja oman osaamisen vahvistamiseen.

Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä:

 • Ohjelmistoprojektin läpivienti ja eri vaiheet
 • Projektin asettamien ja tavoitemäärittely
 • Projektin lopputuotteiden kuvaaminen
 • Projektin osittaminen eri menetelmilä
 • Projektien työmäärän arvioiminen, erilaiset menetelmät ohjelmistojen työmäärän arviointiin
 • Tehtävien välisten riippuvuuksien määrittely
 • Rerursoinnin suunnittelu ja resursoinnin vaikutus aikataulutukseen
 • Projektien tehtävien aikataulutus
 • Projektin kokonaisaikataulun määrittäminen
 • Projektin etenemisen seuraaminen
 • Tuloksen arvo (Earned Value) -menetelmä projektin tilanteen analysoinnissa
 • Projektin lopullisen aikataulun ja kustannusten ennustaminen Earned Value -menetelmällä
 • Päätöksentekomenetelmät projektin johtamisessa
 • Projektin lopullisen toimituksen suunnittelu ja toimituksen tekeminen
 • Vastuunsiirto projektin päättyessä
 • Projektin loppuraportin kirjoitaminen ja projektin päättäminen

Kurssin sisältö perustuu alan yleisiin projektinhallinnan standardeihin kuten IPMA ja PMBOK.

Kurssi sisältää n. 110 sivun laajuisen sähköisessä muodossa olevan oppimateriaalin, kurssin aiheisiin liittyvät harjoitustehtävät malliratkaisuineen, sekä automaattisesti tarkistettavia monivalintatehtäviä. Kouluttaja ohjaa opiskelijoita teorian opiskelussa ja tehtävien ratkaisemisessa koko kurssin ajan. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen.

Lue lisää Pedacoden kurssien yleisestä toteuttamistavasta.

 

* Gartner Research
** Aberdeen Group

Kurssin kesto

Kurssi kestää neljä viikkoa. Aikataulu on suunniteltu siten, että kurssin voi suorittaa malliaikataulussa, jos opiskeluun on käytettävissä 2-4 tuntia viikossa. Opiskeluun vaadittava aika voi vaihdella opiskelijan ennakkotietojen- ja taitojen perusteella. Kurssin voi myös suorittaa nopeammassa aikataulussa, esimerkiksi viikossa, jos opiskeluun on käytettävissä enemmän aikaa.

Esitiedot

Perustiedot ja työkokemusta ohjelmistoprojekteissa työskentelemisestä.

Hinta

Kurssin hinta on 590 eur (sis. alv). Hinta sisältää tyytyväisyystakuun.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua kurssille ilmoittautumislomakkeella